Thursday, June 30, 2011

Voluntør på Nådehjemmet

Oddbjørg fra Kristiansand har vært voluntør på Nådehjemmet (HOG). Denne artikkelen er skrevet av henne:

Livet på HOG går sin gang. Da jeg kom den 14/10.10 Var der seks gravide jenter, en mamma og hennes baby. Aldersgruppe er fra 21 til 36 år. Fram til nå, har tre jenter til født, og to nye gravide er kommet. En av mødrene trengte hjelp for å komme i gang med amming, og det lyktedes vi med. Stolte som vi var. Hennes søster, som trengte hjelp på Ananas plantasjen kom og hentet henne noen uker etter fødsel, Men dessverre hører de mer på sine elder i fam.og har respekt for dem, og da søsteren synes morsmelktillegg er bra, håper jeg mor her er sterk nok til å stå imot søsterens ide. Men dessverre tror jeg mor kommer til å slutte å amme, da hun allerede før avreise fra HOG begynte å gi tillegg fra tåteflaske.

To av de andre jentene leverte sine barn til en Fosterfamilie. En av mødrene kommer nok til og hent sitt barn etter endt utdannelse. Mor stilte opp på skolen igjen, med melkespreng og tårer, da dette var siste sjanse for henne å fortsette sin gratis utdannelse som sykepleierassiatent. For henne var det virkelig et vanskelig valg, hun la armene rundt halsen min og gråt, etter at hun hadde levert barnet til den ventende bilen som sto klar til avgang utenfor HOG. Hva den andre jenta kommer til å gjøre som leverte sitt barn til samme Fosterfamilie, er noe usikkert. De har 1 år til å bestemme seg på.

Jeg var så heldig å bli med til Korat(4 t. biltur) på ”hjemmebesøk” til Fosterfamilien som har ”våre” to babyer. Der er også en mor med sin baby. som reiste fra HOG den 26/10. Hun har overflod av melk, ammet de to andre babyene til tider, (som i gamle dager i Norge, ammer)

Huset er stort og ligger landlig til, og babyene har et stort og luftig rom. De er også i ferd med oppussing av huset. Det er mødrene selv som bestemmer seg for signering av evt. adopsjon under kyndig veiledning fra personalet på HOG.

De 10 siste årene har det skjedd en forandring i klientellet på HOG, da det i starten kun var for vanskeligstilte 1.gangs fødende på hemmelig adr., en form for krisehjelp, de kunne være der 6 mnd. etter fødsel. De jentene som er her nå, har henholdsvis, et, to og tre barn fra før. Thailand er i forandring. Materialismen har slått til, folk har det travelt med å skaffe seg utdannelse og jobber, tjene masse penger for å kjøpe ting. Helst bil og hus. Dette slår også inn på ”liggetiden” på HOG, den er blitt betraktelig kortere, og ingen hemmelig adr. lengre.

Home of Grace eies av Lutheran Christian Foundation of Thailand. Hver onsdag kommer en studentprest fra menigheten HOG tilhører og holder bibeltime. Søndag er kirkedag. Ellers på enkelte ukedager er det en fra staben som har andakt og synger sammen med dem. Bokmerker og kort syes av flittige hender med bitte små korssting.

Matlagingen går på omgang blant jentene. Vi spiser alle lunsj sammen.

Staben består av tre Thailandske damer og ei Finsk Misjonær, barnesykepleier. Hun og fam. har vert her i 13 år. Sjefen for HOG er en av de Thailandske damene.

Til nå har jeg hatt to undervisningstimer for jentene om hvordan føde et barn. Jeg var så heldig og fikk låne med meg en Fødeatlas, som illustrerer i bilder hvordan et barn blir født, lettere å undervise når en har gode bilder. Hyggelig når det blir diskusjon og spørsmål rundt undervisningen. Ei av jentene tolket første gang, gang nr. to, Anja, Finske misjonæren. Ellers sitter jeg en god del sammen med jentene, de forsøker så godt de kan å lære meg Thai. Brødbaking har det også blitt, (uten tolking) stor stas. Vellykket ble de også. (godt for meg)

Så, jeg trives fortsatt i varmen og på Nådehjemmet.


Dere kan lese mer om Oddbjørgs opplevelser på www.oddbjorgibangkok.blogspot.com

No comments:

Post a Comment