Wednesday, February 2, 2011

Eldreomsorg i Thailand


Jeg dro i januar ut til Lad Prao kirke hvor kontoret til prosjektet "eldrearbeid i Thailand" holder til. Jeg spurte Geew som jobber i prosjektet, Noi som er altmuligkvinne i kirken der og evangelisten Å, hvordan de opplevde situasjonen for de eldre var her i Thailand.
Problemer slik de såg det er at i mange tilfeller så drar folk i arbeidsfør alder til byene for å jobbe, og de gamle blir igjen på bygda sammen med barnebarna. I flere tilfeller så sender ikke de voksne barna penger hjem til familien, og foreldrene må i tilegg til å passe barnebarna jobbe for å skaffe seg inntekter. Det er mye ensomhet blant de gamle, men de mener likevel at det er færre ensomme på bygda.
I byen så bor mange gamle alene og føler seg veldig ensomme, men det mest vanlige er at de bor sammen med et av barna. Likevel så er det mange av de som er ensomme fordi barna jobber lange dager og ikke har tid til foreldrene sine. I de fattige områdene i byen så er det veldig mange av besteforeldrene som tar seg av barnebarna fordi foreldrene har stukket av, eller fordi at de av forskjellige grunner er ute av stand til å forsørge familien sin (De ikke har arbeid, driver med narkotika, sitter i fengsel etc).

Hilsen Anne

No comments:

Post a Comment